ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ


Συμπληρωνεται:
1. ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (για HORIZON)
2. MONO ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (για ΕΣΠΑ)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   12/4/2024 1:25:53 μμ                                            ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (min 10 μέρες):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: EMAIL:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PROJECT NAME (SOURCE OF FUNDING)

ΘΕΣΗ / POSITION

MASTER

PHD STUDENT

Post-doc

RESEARCH ASSISTANT

NUMBER OF POSITIONS

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/
BUDJET

ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / TITLE FOR THE ANNOUNCEMENT


ή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (για ΕΣΠΑ - όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ (όπως θα ανακοινωθεί και όπως υπάρχει στο τεχνικό δελτίο) / JOB DESCIPTION


ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ /

START DATE

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / CONTRACT DURATION

 MHNEΣ/ΜΟΝΤΗS

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ με δείκτες %/ REQUIRED QUALIFICATIONS with % indicators

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ με δείκτες %/ DESIRED ADDITIONAL QUALIFICATIONS with % indicators

 

 

NOTE that the total % of REQUIRED QUALIFICATIONS and DESIRED ADDITIONAL QUALIFICATIONS must TOGETHER add up to 100%

CONTACT PERSON και ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (2 ονόματα αν δεν είναι ο ίδιος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ(3μελής - 1ο Όνομα Πρόεδρος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ(3μελής)

Aν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την καταχώρηση της θέσης αργότερα πατήστε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Για να σταλεί η θέση στην γραμματεία
πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ